ZZP

• Ik verzorg uw volledige financiële administratie; maandelijks of per kwartaal, zodat u steeds up-to-date op de hoogte bent; en verzorg de aangifte omzetbelasting;
• Ik stel na afloop van het kalenderjaar uw jaarrekening op, zodat de hoogte van uw fiscale winst bekend is en ik verzorg op basis hiervan uw aangifte Inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen.
• Tevens verzorg ik op basis van uw fiscale winst uw eventuele aanvraag voor toeslagen;
• U krijgt gedurende het jaar steeds alle relevante financiële en fiscale adviezen om maximaal te profiteren van o.a. investeringsaftrek, zelfstandigen- en startersaftrek, MKB-winstvrijstelling, kleine ondernemersregeling BTW, willekeurige afschrijving, etc. Daarbij kijk ik naar uw bedrijfssituatie maar betrek ook uw persoonlijke omstandigheden;
• Desgewenst help ik met uw ondernemingsplan en de financiële onderdelen daarvan.
• U krijgt een vaste prijsopgaaf voor het hele jaar voor bovenstaande werkzaamheden. U weet precies wat u gaat betalen.

U zoekt een gedreven adviseur die staat voor uw zaak. Een adviseur die met u meedenkt, altijd bereikbaar is en laag- drempelig ingaat op uw vragen.

Neem contact op!